0478 533 000 info@ttonderhoud.nl

Zes van de elf jongeren bouwt nu aan eigen toekomst

Zes van de elf jongeren bouwt nu aan eigen toekomst
21
dec

In januari 2015 begonnen elf jongeren, met onvoldoende opleiding om veel kans te maken op een baan aan een leerwerktraject binnen de Venrayse bedrijvencoöperatie team Totaal Onderhoud.

Team Totaal Onderhoud, een groep van zeven onderhouds- en bouwbedrijven in Venray ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze jongeren een opleiding te geven en een vak te leren.  In de coöperatie zitten een dakdekker, een hovenier, een installateur, een aannemer, een elektricien, een schilder en een schoonmaker. Zij bieden twaalf werklozen tussen 18 en 27 jaar een jaarcontract aan. Het gaat om jongeren die moeilijk aan werk komen omdat ze te weinig opleiding hebben (minder dan middelbaar beroepsonderwijs op niveau 2) of een handicap.
Binnen team Totaal Onderhoud werken de jongeren ongeveer zeven weken bij elk van de bedrijven. In die periode ontdekken ze welk beroep hen het meest aanspreekt. Tevens volgen ze een opleiding op mbo-niveau 1. Ze gaan daarvoor een dag per week naar school (Citaverde in Horst). De jongeren die het best presteren, krijgen na afloop van het traject een vaste baan.

De volgende mooie projectresultaten zijn op dit moment gehaald:

Tien van de elf jongeren hebben een MBO niveau 1 diploma behaald.
Een aantal jongeren zijn gestart met een vervolgopleiding naar niveau 2.
Drie mensen hebben een baan binnen team Totaal Onderhoud gekregen, 2 in de schoonmaak en 1 in de groenvoorziening.
Een persoon heeft door dit traject een vervolgbaan gekregen in de wegenbouw.
Een andere jongere heeft tijdens het traject ontdekt dat zijn passie in de metaal ligt en volgt hier nu een BBL leerwerktraject tot CNC-frezer.

De andere jongeren zijn nog niet toe aan een vaste baan in hun leven, de oorzaak ligt vaak in de privésfeer: als wonen, werken en welzijn niet op orde zijn, is het heel moeilijk om zonder extra begeleiding het positieve pad te blijven volgen. Deze jongeren moeten ook buiten het werken om gecoacht worden.

Projectleider Wil Jacobs bij team Totaal Onderhoud: “Het is mooi te zien dat mensen die meer dan 12 jaar thuiszitten weer mee durven doen in het arbeidsproces. Dat ze weer geloof krijgen in hun eigen kunnen en de juiste stappen durven te zetten om hun toekomst vorm te geven. Cruciaal hierbij is dat naast de begeleiding op het werk er ook aandacht besteed wordt aan de persoonlijke situatie van deze jongeren.”
Dit zal de slagingskans en de positie in de maatschappij van de jongeren vergroten en duurzamer maken.